JU-JITSU BAZEL
Home
Onze club
Kalender
Contacteer ons
JU-JITSU
BAZEL
Beste Ju Jitsu fans, Jigo Bazel is een sport club voor jong en oud. We streven naar een juiste balans van recreant tot competitieve sporter en dit in meerdere takken van de gevechtssport zoals boksen, worstelen, BJJ.... Intresse neem contact op met ons voor meer info.
© JU-JITZU BAZEL 2021
Contacteer ons

Contacteer ons

Maildonald.delia@hotmail.com
Tel03/772.76.20
GSM0473/872.131

Sporthal Den Dulpop
Beekdam 1, 9150 Kruibeke
Volg ons via facebook
Onze club

Wie zijn wij?

Wij zijn een Oost-Vlaamse Ju-jitsu club die aangesloten bij de Vlaamse Ju-jitsu Federatie (VJJF), en erkend is door Bloso en VTS. Wij volgen het systeem Tomonokai, onderwezen door Leon Verbraeken en Etienne Van De Merlen. De club kende zijn oprichting in 1986 en is sindsdien gegroeid tot één van de grootste Ju-jitsuclubs in Belgié.

Wat doen wij?

We trainen Ju-jitsu, een moderne vorm van zelfverdediging. Deze Japanse verdedigingssport, haalt elementen uit het Judo, Karate, Aikido en tal van andere bekende en minder bekende verdedigings- en gevechtsporten. Naast ju-jitsu kan je bij ons ook terecht voor worstelen en boksen.

Waar kan je ons vinden?

In de sporthal De Dulpop te Bazel. We trainen in de bovenzaal. Meer informatie op de website: www.jujitsu-bazel.be en via www.gimme.eu.

Wanneer trainen wij?

Kadeekes 5-6 jaar Zaterdag 9.30 u. tot 10.30 u.
Kapoenen 6-9 jaar Woensdag
Zaterdag
14.00 u. tot 15.30 u.
10.30 u. tot 12.00 u.
Kastaars 10-13 jaar Woensdag
Zaterdag
15.30 u. tot 17.00 u
12.00 u. tot 13.30 u.
Juniors en seniors vanaf 14 jaar Maandag
Vrijdag
19.30 u. tot 21.00 u.
19.30 u. tot 21.00 u.
Competitie ju-jitsu selectie Woensdag 17.00 u. tot 18.00 u.
Worstelen vanaf 14 jaar Maandag 19.30 u. tot 21.00 u.
Boksen Iedereen Zondag 10.30 u. tot 12.00 u.

Hoeveel kost ju-jitsu?

De prijs omvat lidgeld voor een jaar of half jaar en een jaarlijkse verzekering bij de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie VJJF (blauw boekje).

Per jaar
2 trainingen per week € 160,00
1 training per week € 130,00
1 kadeekestraining per week € 100,00

Per half jaar (sept-jan en feb-juni)
2 trainingen per week € 85,00
1 training per week € 70,00
1 kadeekestraining per week € 60,00

3de en 4de personen van het gezin per jaar
2 trainingen per week € 50,00 korting

Betalingswijze
via rekeningnummer: BE95 0017 8029 5358
Mededeling: NAAM lid, de betaalde periode en het aantal trainingen per week: Vb: Donald Delia/ 1ste semester/1

* Bij nieuwe inschrijving na 31 oktober, wordt 25 euro administratiekosten extra gevraagd. Terugbetaling bij stopzetten lessen is niet mogelijk.


Gedragscode Jigo Bazel
Bij aansluiting bij onze club verbindt u er zich toe deze onderstaande afspraken na te leven.

I. Afspraken rond uniform

• Iedereen draagt een witte gi op de tatami.
• Bij warm weer is een T-shirt ipv de gi toegstaan.
• Rashguards mogen gedragen worden onder de gi.
• De gi, T-shirt en rashguards zijn rein en worden regelmatig gewassen.
• Clubbadge draag je op de rechtermouw ter hoogte van de schouder.
• Geen reclame of andere badges of insignes zijn toegelaten buiten de officiéle VTS/BLOSO en VJJF tekens en de clubsponsorbadges op de gi.
• Meisjes dragen een T-shirt of rashguard onder de gi.
• Obi (gordel) is geknoopt op de reglementaire manier
• Geen juwelen, piercings of make-up op de tatami.
• Haren zijn samengebonden met een onopvallend lint.

II. Afspraken rond hygiéne op de mat

• We dragen een proper gewassen gi.
• We wassen onze gi wekelijks en liefst na iedere training.
• Voeten zijn gewassen voor de training.
• Wondjes zijn afgeplakt en verzorgd
• Nagels zijn kortgeknipt en rein.
• Lange haren zijn samengebonden
• Kauwgom hoort niet thuis op de tatami.
• Douche na de training wordt aangeraden

III. Afspraken op de mat

• Respect voor trainer en medeleerlingen
• Groeten bij begin en einde van de oefening
• Respecteer je trainingspartner
• Veiligheid
• Luister naar trainer en assistenten
• Geen harde contacten.
• Er wordt enkel water gedronken tijdens de training uit een metalen drinkbus.
• Zorg dat er op je drinkbus een naam staat.
• Het water staat naast de mat.

IV. Afspraken naast de mat

• Naast de tatami dragen we altijd zoris (pantoffels)
• Groeten voor je de mat opkomt en als je de tatami verlaat.
• Onze jassen hangen aan de kapstok
• Onze slippers staan mooi naast elkaar en opgelijnd aan de rand van de mat.
• Onze drinkbus staat naast onze slippers
• Bij te laat komen, wachten je in Seiza in de hoek van de mat tot de trainer je de mat op laat.
• Niet eten op of naast de mat
• De tatami niet betreden met schoeisel
• Ouders kunnen blijven kijken tijdens de training maar doen dat in stilte. Voor een babbeltje kan je in het zaaltje naast de dojo of de cafetaria terecht.
• Ouders van kadeekes en de jeugd tot 10 jaar halen hun kinderen op tijd op.
• Je (kind en ouder) meldt je altijd bij de trainer bij aanvang of na de les.
• Bij examenlessen neem je het JJ-boek mee en legt dit naast de mat. Zorg dat je boek voorzien is van een naam.

V. Afspraken rond solidariteit

• Elke vorm van pestgedrag wordt niet getolereerd. Het clubbestuur en de trainers zien hierop toe en fungeren als meldpunt binnen de club. Elke inbreuk zal door het clubbestuur in alle ernst bekeken worden en bij grove overtreding of herhaling doorgegeven worden aan de federatie. Het clubbestuur kiest voor dialoog ipv sanctionering. Indien de feiten zich herhalen of te grof zijn, zal het clubbestuur niet aarzelen om te sanctioneren.
• Leden worden aangezet om met elkaar te sporten.
• Problemen worden zo snel mogelijk uitgepraat al dan niet in het bijzijn van een bestuurslid.
• Het plegen van of aanzetten tot agressie, vandalisme en/of geweld , zowel verbaal als fysiek wordt niet getolereerd en kunnen leiden tot uitsluiting
• Op training respecteert men de beslissing van de trainer. Ook al gaat men er niet mee akkoord. Het lid kan wel nadien een gesprek vragen met de trainer al dan niet in het bijzijn van een andere trainer of bestuurslid. Dit kan zowel op vraag van lid als trainer.
• Op de tatami wordt er inzet en inspanning gevraagd. Leden ondersteunen elkaar en moedigen elkaar aan. Negatieve kritiek laten we achterwege.
• Het gebruik van drugs wordt niet toegestaan. Alcohol wordt geweerd.
• Tijdens clubactiviteiten wordt iedereen verwacht om aanwezig te zijn in de mate van het mogelijke en een handje toe te steken.
• Trainers, bestuursleden, coaches en assistenten zijn het uithangbord van de club en gedragen zich onder alle omstandigheden correct.
• Ook ouders hebben een voorbeeldfunctie en houden zich aan het clubreglement.
• Racisme en seksuele intimidatie kan reden zijn tot uitsluiting.
• De bestuursleden, trainers, assistenten, coaches, ouders en leden van JJC Jigo Bazel verklaren dat ze hun uiterste best zullen doen om racisme en seksisme te weren en geen ingang te laten vinden binnen de club.

VI. Afspraken rond competitie

• Kom op tijd
• Neem (indien je die bezit) je blauw boekje mee.
• De jongens dragen een witte gi, de meisjes dragen dit ook met daaronder een witte T-shirt.
• De kledij gedragen tijdens een competitie is rein
• Controleer of je rashguard bij competitie de juiste kleur heeft.
• Bij de meisjes zijn de haren samengebonden zonder gebruik te maken van ijzertjes.
• De club zorgt voor blauwe en rode gordels, maar je mag ze ook zelf meebrengen.
• Zorg dat je je bit en bescherming bijhebt bij fighting
• Geen juwelen, piercings of make-up tijdens een wedstrijd.
• Op competitie respecteren we de beslissing van de scheidsrechter. Enkel de coach gaat verhaal halen indien de beslissing dubieus is en het lid zich tekort voelt gedaan. De ouder wordt hier niet betrokken.
• Op competitie luistert men naar de coach. De ouder onthoudt zich van commentaar en kan nadien de coach om een onderhoud onder vier ogen vragen als hij niet akkoord gaat.
• Spelers, trainers, coaches, scheidsrechters, supporters en ouders van de tegenpartij of de eigen club worden niet beledigd. Niet op de tatami en niet ernaast. In geval van een conflict met een tegenstander laten we ons verstand spreken en niet ons hart. Ook hier fungeert de coach als buffer en gesprekspartner.
• Op competitie wordt er onder elke omstandigheid voor al onze sporters gesupporterd.

 

 

Kalender